Պատմությունը

ՀՀ կառավարության  2003թ. թիվ 867 որոշման  համաձայն   «Գյումրու N34 միջնակարգ դպրոց» և «Գյումրու N28 միջնակարգ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով վերակազմակերպվել են`  ստեղծելով «Գյումրու N28 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (հետայսու` «Գյումրու N28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ):