Ներառական

2014թ. սեպտեմբերից դպրոցում գործում է ներառական կրթություն: