«Վիկտորինա — 2բ-րդ և 2գ-րդ դաս.»

Վիկտորինա — 2բ-րդ և 2գ-րդ դաս.
(դասվարներ` Հ.Գևորգյան, Ք.Մկրտչյան)