«Անկախ Հայաստանի 26-րդ տարելիցը»

Հազար շեփո´ր հնչեն թող այս առավոտ,
Իմ անկա´խ Հայաստանի պայծա´ռ առավոտ …

Գյումրու №28 հիմնական դպրոցի բակը կրկին մարդաշատ էր:
Մեծ ոգևորությամբ, երգ ու պարով, հայրենաշունչ բանաստեղծություններով աշակերտները տոնեցին Անկախ Հայաստանի 26-րդ տարելիցը: