Ծրագրային ցուցանիշների շեղումներ 1-ին եռամսյակ-2019թ.

cragrayin cucanishneri shexumner-2019-1-in eramsyak